Genel Hizmetler

Aygırlar > TAMERİNOĞLU, KIR, 1997

TAMERİNOĞLU, KIR, 1997

TULYAD
TULYAR
KURUŞ 130-50


10.ZAHİDE


18.FAZILA
BEY


11.FAZILA


45.NEAME
ERSOYLU
II.SERVET


19.NEAME


31.NEAME
XI.H.ZAMAN


25.NEAME


2021 AŞIM BEDELİ

TAZE SPERMA      : 40.000 TL

DONDURULMUŞ SPERMA: 20.000 TL

HARA GİRİŞ TARİHİ: 2005

Sultansuyu tarım işletmesi yetiştirmesi olan TAMERİNOĞLU, 2000 yılında koşu hayatına başlamış, 5 yıllık koşu hayatında bir çok başarılara imza atmıştır. 2000 Haralar ve Hatay koşusu birinciliği, Çanakkale koşusu ikinciliği 2001 T.S.K birinciliği, Tarım bakanlığı ikinciliği,T.B.M.M üçüncülüğü 2002 Veliefendi ve Cumhuriyet birinciliği, Niğbolu ikinciliği bulunmaktadır.

Dondurulmuş Sperma Ücretinin Ödenmesi

 1. Dondurulmuş aygır sperması alan kişiye teslim edilmeden önce sperma fiyatının %10’u hizmet bedeli olarak peşin alınır ve bu ücret iade edilmez.

 2. İlk tohumlamada kısrak gebe kalmadığı durumlarda aynı sıfat sezonu içinde iki doz sperma daha verilir ve bu spermalardan da hizmet bedeli alınır ve ücret iade edilmez. 

3. Atın sahibi tarafından yapılan canlı tay doğumu beyanından sonra dondurulmuş sperma ücreti işletme veznesine ödenir. Sperma ücreti ödendikten sonra işletme tarafından düzenlenen aşım sertifikası at sahibine verilir. 

4. Dondurulmuş sperma ile tohumlanacak kısrak, kızgınlık göstermez veya herhangi bir nedenle tohumlanması yapılamaz ise kısrak sahibinin talebi, İşletmenin onayı ve yeni bir taahhütname yapılmak kaydı ile sperma başka bir kısrakta kullandırılabilecektir. Herhangi bir nedenle kullanılamayan sperma iade alınmayacak ve hizmet bedeli geri ödenmeyecektir. 

5. Kısrağın gebelik durumu konusunda aksi bildirim yapılmadığı takdirde, dondurulmuş sperma verilmesi hizmetinin gerçekleştiği tarihten itibaren 13 ay sonra tay canlı kabul edilerek herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın aşım bedeli kısrak sahibinden tahsil edilir. Aşım bedeli kısrak sahibi tarafından ödenmediği takdirde aşım sertifikası verilmeyecektir 

Resimler

DÖRTNAL VETERİNER KLİNİĞİ ve HARA HİZMETLERİ ESKİŞEHİR
DÖRTNAL VETERİNER KLİNİĞİ ve HARA HİZMETLERİ ESKİŞEHİR
DÖRTNAL VETERİNER KLİNİĞİ ve HARA HİZMETLERİ ESKİŞEHİR
DÖRTNAL VETERİNER KLİNİĞİ ve HARA HİZMETLERİ ESKİŞEHİR

Sosyal Medyada Paylaş