Atlarda Piroplasmosis

Açıklama

ATLARDA PİROPLASMOSİS

Hastalık bahar döneminde çayırlardan kenelerle bulaştığından dolayı mevsim dolayısyla piroplasmosis hastalığından bahsetmek istiyorum. Piroplasmosis (Babesiosis veya Theileriosis)atlarda ateş,anemi,sarılık,ayaklarda,boyunda ve karında ödemlerle karakterize akut enfeksiyöz bir hastalıktır.Hastalık Babesia caballi ve Babesia equi adları verilen kan parazitleri olan protozoonlar tarafından meydana gelir. Piroplasmosis en çok keneler tarafından yayılan bir hastalıktır.Dermacentor,Hyalomma ve Rhipicephalus kene türleri tarafından yayılır. 

Hastalık genelde endemik olmayan bölgelerden endemik bölgelere transfer olan atlarda daha çok görülür.Endemik bölgelerdeki taşıyıcı atlar ve taylar hastalığa karşı immunite(bağışıklık)sağladıklarından hastalık pek fazla bu atlarda gözlenmez.Klinik belirtiler genelde atın etkenlere maruz kalmasından 5-28 gün içinde görülür.Ateş,depresyon,anoraksi,zayıflama,ataksi,mukoid burun akıntısı,göz akıntısı,sarılık ve idrarda kn(hemoglobinüri)hastalığın belirtilerindendir.
Akut olgularda ölüm 48 saat içinde gelişebilir.İyileşme gösteren atlar ise taşıyıcıdırlar ve bu atların kanlarıyla beslenen keneler tarafından diğer atlara bulaştırılırlar. 
Hastalığın tanısında kandan yapılan frotinin özel solüsyonlarla boyanarak Babesia etkenlerinin tespiti yötemi pratik sahada kullanıldığı gibi laboratuar şartlarında komplement fiksasyon (CFT)yöntemi,ELİSA ve indirekt florasant antikor (IFA)yöntemiyle de tespit edilebilir. 

Hastalığın akut seyri ölümcül olabilir.Ama bu dönemde klinik belirtilere karşı ilaçlar uygulanması (ateş düşürücüler,hemolize karşı ilaçlar vs..) yanı sıra etkenlere karşı da parenteral olarak Diminizane aceturate ve imidocarb etken maddeli ilaçlar kullanılabilir.Ayrıntı için lütfen veteriner hekiminize danışınız.Ayrıca padoklara çıkmadan önce atların tüysüz bölgelerine dış parazit ilaçlarıyla bitkisel sıvı yağlarla karıştırılıp süngerle silmek tarzında yapılan ilaçlama da kenelerin tırmanmasına engel olacaktır,mevcut keneleri de öldürecektir.

Detay

  • Kategori: Makaleler
  • Tarih: 08 Aralık 2016 - Perşembe
  • Sosyal Medyada Paylaş

Resimler

DÖRTNAL VETERİNER KLİNİĞİ ve HARA HİZMETLERİ ESKİŞEHİR